Zakelijk

Verzuim is een hoge kostenpost

Zeker in deze crisistijden gaat het om bedragen die voor werkgevers nauwelijks op te brengen zijn. Aangezien op 1 januari 2014 de Wet Modernisering Ziektewet geldt, loont het om te investeren in de gezondheid van uw personeel. Op die manier kunt u uw personeel weer optimaal laten functioneren of zelfs uitval voorkomen.

Op het moment sturen verschillende bedrijven hun zieke werknemers naar ons toe, waaronder Kinderdagverblijf Berend Botje met hun 300 werknemers.

 

Een gezond lichaam kan tegen werkdruk

Uit onderzoek blijkt dat stress de grootste oorzaak van uitval is. http://www.feedbek.nl/2013/06/nederlanders-lijden-steeds-meer-aan-stress/  Als behandelaar merk ik bij cliënten met stressklachten echter dat er zich meerdere blokkades over het lichaam bevinden. Stress en werkdruk is dan vaak de druppel die de emmer laten overlopen. Wanneer de blokkades aangepakt en opgeheven worden, wordt het voor het lichaam gemakkelijker om met druk en stress om te gaan. Een lichaam dat in balans is herstelt zichzelf en kan tegen een stootje.

 

Personeel weer aan het werk

De normale herstelperiode van lichamelijke klachten is zes weken. Indien klachten langer aanhouden is er meer aan de hand en is het hoog tijd om te onderzoeken of zich blokkades in het lichaam bevinden. De meeste werknemers willen graag weer aan het werk, maar worden weerhouden door fysieke klachten. Samen met u, uw werknemer en de bedrijfsarts stel ik een plan op met als doel uw personeel weer optimaal aan het werk te krijgen.

 

Plan van aanpak 'Gezond Aan Het Werk'

Aangezien iedereen anders is, kijk ik altijd naar het individu en maak op basis daarvan een plan van aanpak. Wanneer u een cliënt bij mij aanmeldt voor Gezond Aan Het Werk krijgt uw werknemer een intakegesprek. U en de bedrijfsarts ontvangen hier een verslag van. Ik maak samen met de cliënt een nulmeting en vult gelijktijdig een scoreformulier in.Op basis daarvan geef ik een indicatie van het aantal behandelingen die de cliënt nodig heeft. Halverwege en aan het einde van de reeks behandelingen ontvangt u ook een verslag van mij na toestemming van de cliënt.  

 

Informeer naar de mogelijkheden

 

Pakketten

Intensief Uitgebreid Preventief
  • Standaard ziekte personeels
  • 10 behandelingen en halftijds- en eindevaluatieverslag
  • € 1000,-
  • contact ARBO arts /overleg duur en belastbaarheid (sec opinion)
  • Bij langdurige ziekte
  • 20x met verslagen
  • pakket bij voorkomen van klachten/sluimrende klachten/
  • 1x p/m 6  met verslagen

 

 

 

 

 

Osteopathie Verstraten werkt samen met:

http://www.groepspraktijkovertoomsesluis.nl

http://www.praktijkmichaelris.nl fysiotherapie en haptotherapie

http://www.depraktijkhoorn.nl