Een osteopaat brengt uw lichaam in balans. Jarenlange, schijnbaar onoplosbare klachten verdwijnen doordat er eindelijk ruimte in uw lichaam ontstaat en alle onderdelen van uw lichaam weer in een gezonde onderlinge relatie tot elkaar komen te staan.

"Ik herstel de onderlinge relatie tussen gewrichten, organen en weefsel. Je kunt hierdoor weer vrijer bewegen. Dit effect werkt door op de lange termijn, omdat het zelfherstellende vermogen van het lichaam vrij baan krijgt. Zo los ik klachten op die al jarenlang aanwezig waren en onoplosbaar leken."

—Osteopaat Esther Verstraten

Onze Patienten

Benieuwd of osteopathie een oplossing kan zijn voor u?

Het NRO beschermt en waarborgt de kwaliteit van de osteopatische zorg, geeft algemene informatie en is het aanspreekpunt bij klachten.
Het NVO zet zich in voor wetenschappelijke erkenning van ons vak en behartigt de belangen van osteopaten.