Osteopathie Verstraten hecht veel waarde aan een zorgvuldige en veilige omgang met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe wij om gaan met uw persoonsgegevens en wat uw privacyrechten zijn.

Wanneer gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Als u door ons behandeld wilt worden, dan gaan we een ‘behandelingsovereenkomst’ met elkaar aan. Wij hebben dan uw persoonsgegevens nodig:

 • voor het online, telefonisch of via email maken en verzetten van afspraken.
 • om uw behandelingsdossier aan te leggen. Dit zijn wij wettelijk verplicht.
 • om u goed te behandelen. Met de informatie die wij in het intakeformulier vragen, bereiden wij uw behandeling voor. Hieruit nemen we alleen gegevens over in uw behandelingsdossier die nodig zijn voor uw behandeling. Het intakeformulier verwijderen we daarna.
 • om samen met u een behandelplan te maken. Voor elke behandeling bespreken we uw behandelplan.
 • voor de financiële afhandeling en administratie.
 • het versturen van een nieuwsbrief. U ontvangt de nieuwsbrief als u toestemming hebt gegeven. U kunt zich altijd weer afmelden via de nieuwsbrief zelf, mail of telefonisch.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij van u?

In uw behandelingsdossier houden wij uw gegevens bij. Wij zijn verplicht om uw behandelingsdossier 20 jaar te bewaren. Daarna verwijderen wij uw gegevens.

Gegevens in uw behandelingsdossier (alleen als dit verplicht is en nodig voor uw behandeling):

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Aard en nummer identiteitsbewijs
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Land van herkomst
 • (Bijkomende) klachten en behandelvraag
 • Medische historie
 • Geestelijke en lichamelijke gesteldheid
 • Osteopatisch onderzoek en diagnose, het behandelplan met verwachting tot herstel en de resultaten
 • Documenten zoals verwijzing, verslag aan derden op uw verzoek, uitkomst onderzoek, röntgen
 • Gewicht en lengte
 • Rook-, alcohol- en drugsgebruik
 • Beroep, vroeger en nu
 • Genoten opleidingen
 • Sport, hobby’s en vrije tijd
 • Huisarts, medisch specialist, ziekenhuis
 • Verzekering en polisnummer
 • IBAN-nummer
 • Welke taal u spreekt
 • Familiesituatie en familieleden
 • Hoe u bij ons terecht bent gekomen

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Voor het leveren van onze diensten hebben wij andere organisaties nodig voor:

 • onze systemen, zoals het financiële systeem, cliënten- en zorgadministratie, afsprakensysteem en email.
 • ondersteuning en advies op het gebied van bijvoorbeeld onze financiën, salarisadministratie en ICT.

Het kan voorkomen dat deze organisaties toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Als dat nodig is, hebben wij met deze partijen afspraken gemaakt over het gebruik en de beveiliging van uw gegevens.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met bijvoorbeeld artsen, andere zorgverleners en verzekeringen met uw schriftelijke toestemming. Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen met een andere partijen, zoals de politie. In uw behandelingsdossier houden wij bij met wie uw gegevens zijn gedeeld.

Wat zijn uw privacyrechten?

U hebt het recht om te vragen:

 • of wij persoonsgegevens van u hebben vastgelegd en zo ja, welke, waar ze vandaan komen en wie ze heeft ontvangen.
 • om uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen als ze niet juist of volledig zijn.
 • om uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • om uw persoonsgegevens niet te gebruiken zolang niet zeker is of ze juist zijn.
 • om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken omdat u daar bezwaar tegen hebt.
 • een kopie van uw persoonsgegevens en behandelingsdossier aan u over te dragen. Ook kunt u mij vragen een kopie rechtstreeks naar een andere organisatie te sturen.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een mail sturen naar esther@osteopathieverstraten.nl. Om er zeker van te zijn dat uw verzoek door u is gedaan, zijn wij verplicht u te identificeren. Dat kan door een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Op deze website vindt u informatie hoe u dit veilig kunt doen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs. U kunt ook een afspraak maken op de praktijk om uw identiteitsbewijs aan ons te tonen en uw verzoek af te geven. Ik reageer zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken op uw verzoek.

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons via de contactgegevens op onze website.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zorgen voor een passende beveiliging van uw persoonsgegevens. De systemen en faciliteiten waar wij mee werken zijn goed beveiligd. Medewerkers, inhuurkrachten of stagiaires hebben geheimhoudingsplicht en alleen toegang tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van hun functie.

Wet- en regelgeving en toezicht

De belangrijkste wet- en regelgeving voor het gebruiken van uw persoonsgegevens zijn:

 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz)
 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. Op de website van de AP vindt u meer informatie en kunt u terecht als u het niet eens ben met hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

DOWNLOAD INTAKE FORMULIER
Als u door ons behandeld wilt worden, dan gaan we een ‘behandelingsovereenkomst’ met elkaar aan. Wij hebben dan ook uw persoonsgegevens nodig. Zou u het intake formulier voor ons willen invullen?

Voor meer informatie zie de privacyverklaring.
Dit geldt ook bij kinderen (akkoord van beide ouders) en het inwendig behandelen.

Dank u wel voor uw tijd en moeite

Het NRO beschermt en waarborgt de kwaliteit van de osteopatische zorg, geeft algemene informatie en is het aanspreekpunt bij klachten.
Het NVO zet zich in voor wetenschappelijke erkenning van ons vak en behartigt de belangen van osteopaten.