Wij zijn onze Privacy Policy en Service voorwaarden aan het verbeteren, door deze begrijpelijker en transparanter te maken.

Onze Privacy Policy en service voorwaarden komen tot stand door de veranderingen in de wet ten aanzien van data protectie en verschaffen hiermee transparantie over hoe wij informatie over u, onze patiënt verzamelen, verwerken en bewaren.

Deze privacy policy en service voorwaarden (die wij u aanmoedigen te lezen) gaan in dd 25 mei 2018. Wij zullen u per deze datum om uw schriftelijke toestemming vragen uw gegevens te gebruiken voor osteopathie en de behorende verwerkings activiteiten

Wij geven om onze patiënten en zijn oprecht toegewijd in het beschermen van de privacy van onze cliënten en hun data. Wij hopen dat deze toewijding tot uiting komt in de privacy policy en service voorwaarden documenten.

Dank U voor uw vertrouwen in ons,
Het Osteopathie Verstraten team

Welke persoonsgegevens gebruiken wij

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboorte datum
Adres gegevens
Telefoonnummer
Emailadres
IP adres
Uw medische historie,
Uw tractus anamnese
Uw anamnese
Het onderzoek,
De osteopathische diagnose
De verwachtingen tot herstel
Het consult en documenten van toepassing.
Uw bankrekeningnummer
Ook vragen wij u uw toestemming voor het verplichte gebruik van uw BSN nummer.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ten behoeve van het aangaan en goed kunnen uitvoeren van de gevraagde osteopathische dienstverlening. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en u te kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Wij, osteopathie verstraten treffen waarborgen om uw privacy te beschermen. Zo zorgen wij er bv voor dat onze medewerkers alleen toegang hebben tot deze gegevens voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van hun functie.

Met wie delen wij gegevens

Mocht u ons op termijn willen verzoeken contact op te nemen met een andere zorgverlener, advocaat of verzekeraar dan is bij die correspondentie met andere zorgverleners over de gezondheids gegevens van u als patient, de osteopaat verplicht uw BSN nummer te gebruiken. U gaat ermee akkoord dat in deze situaties medische gegevens gedeeld worden met andere hulpverleners.

Verder
schakelen wij derden in voor het leveren van IT en administratieve diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van alle persoonsgegevens, bijv. over de beveiliging en het bewaren van gegevens. Dit is opgeslagen in het register van verwerkingsactiviteiten met verwerkers contracten afgesloten met deze bedrijven. Zo beveiligen en beschermen wij uw privacygevoelige- en gezondheidsgegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en of recht op gegevens overdraagbaarheid of heeft u andere vragen of opmerkingen, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar esther@osteopathieverstraten.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, en MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort , paspoortnummer en BSN nummer zwart. Osteopathie verstraten zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

De wet wgbo bepaalt dat medische dossiers 15 jaar moeten worden bewaard.